Informacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Jawornik Polski

w sprawie debaty nad Raportem o stanie Gminy Jawornik Polski w 2023 roku

            Na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 40 ze zm.) informujemy, że mieszkańcy zainteresowani udziałem w debacie powinni dokonać zgłoszenia do dnia 21 czerwca 2024 roku do godziny 14.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Jaworniku Polskim – Sekretariat zgodnie zapisami art.28a ust.8 w/w ustawy pod warunkiem określonym w art. 28 a ust.7 ustawy o samorządzie gminnym.

Sesja Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim poświęcona przedstawieniu i debacie  nad Raportem o stanie Gminy Jawornik Polski odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 roku o godzinie 13.00 w budynku Pałacu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Hadlach Szklarskich -Sala Balowa.

 Poniżej prezentujemy przedmiotowy raport.

RAPORT O STANIE GMINY za 2023 rok