Informacja dotycząca projektu pn.: Ogólnodostępne, bezpłatne szkolenia i warsztaty dla mieszkańców powiatu przeworskiego w ramach koncepcji ,,Uniwersytet Samorządności"