Informacja o sesji Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim

Informujemy, że w dniu 10 lipca (środa) 2024 r. o godzinie 17:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jawornik Polski (sala narad)  odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim. 

Transmisja na żywo sesji prowadzona będzie na platformie pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/248/gmina-jawornik-polski/live 

Nagrania z poprzednich sesji znajdują się na platformie: https://transmisjaobrad.info/channels/248/gmina-jawornik-polski 

Nagrania archiwalne obejrzeć można: https://www.youtube.com/@gminajawornikpolski5069/videos 

Zapraszamy do oglądania

W dniu wczorajszym odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim.
W obradach udział wzięło 13 radnych, a poprowadził je Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Pinkowicz.

W sesji uczestniczyli również: Burmistrz Miasta i Gminy Jawornik Polski – Łukasz Kawaliło, Sekretarz Miasta i Gminy – Agnieszka Czapla, Skarbnik Miasta i Gminy – Izabela Kuchcińska-Kasznia, oraz sołtysi wsi z terenu Gminy Jawornik Polski.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a.    w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jawornik Polski na 2024 rok,
b.    w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. :„Budowa sieci wodociągowej w gminie Jawornik Polski w miejscowościach: Manasterz, Zagórze, Hadle Kańczuckie, Hadle Szklarskie, Jawornik Polski i Jawornik-Przedmieście wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacja SUW w Jaworniku Polskim i Hadlach Szklarskich” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2024,
c.    w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Budynku Gminnego Ośrodka Kultury” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2024,
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza o pracach w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji Rady.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 czerwca 2024.
9. Zakończenie obrad sesji.

Burmistrz przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami obejmujące szereg działań dotyczących inwestycji i spraw bieżących.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji Rady Miejskiej które znajduje się pod adresem:
https://transmisjaobrad.info/videos/18243/sesja-rady-miejskiej-nr-iv-z-dnia-10072024