Informacja o wniosku złożonym w projekcie pod nazwą:
Klaster Energii Pogórza Dynowskiego
– inicjatorem rozwoju lokalnych odnawialnych źródeł energii

Jest to projekt przygotowany w konkursie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, inwestycja B2.2.2/G1.1.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, Część B: wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych, Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne.

Projekt realizowany jest w zakresie Klastra Energii Pogórza Dynowskiego, w skład którego wchodzą: Miasto i Gmina Kańczuga, Miasto i Gmina Jawornik Polski, Gmina Hyżne, Gmina Dynów. Maksymalna kwota dofinansowania na jeden klaster dla całości projektu wynosi 50 000 000 zł, w naszym przypadku jest to kwota na 4 partnerów klastra, tak więc z podziału na każdego z członków klastra w równym podziale maksymalnego dofinansowania na jeden samorząd przypada maksymalnie 12 500 000 zł.

Dofinansowanie przyznane zostanie dla 20 wybranych w konkursie wniosków. Według informacji z Ministerstwa rozwoju i Technologii, w konkursie z całej Polski złożono 100 wniosków.

Wniosek dla naszego klastra przygotowywała firma zewnętrzna, która zbierała informacje o złożonych ankietach od poszczególnych członków klastra i przygotowywała dokumentację projektową oraz wniosek.

W naszej Gminie ankiety w ramach projektu zbierano w dniach: od 15 do 23 stycznia 2024r, w tym czasie wpłynęło 463 ankiety.

W dniu 6 lutego 2024 przesłano zestawienie zbiorcze ankiet do firmy przygotowującej dokumentację, następnie w dniu 12.03.2024 otrzymaliśmy wycenę instalacji w złożonych ankietach. Sumę kosztu inwestycji ze złożonych ankiet dla klastra Pogórza Dynowskiego wyceniono na kwotę 89 742 900 zł, z czego z naszej gminy na kwotę 27 091 368 zł. Wobec powyższego przed złożeniem wniosku należało podjąć decyzję: czy zmniejszamy ilość pomp ciepła, czy zmniejszamy poziom dofinansowania, czy też zmniejszamy ilość mieszkańców którzy otrzymają dofinansowanie z wniosku.

 

W naszej gminie Stanisław Petynia, podjął decyzję o rezygnacji z pomp ciepła, oraz zmniejszeniu mocy instalowanych systemów fotowoltaicznych, bez zmniejszania ilości osób w projekcie, oraz ujęciu w projekcie magazynu wodorowego, celem zmniejszenia kosztów projektu.

W wyniku tych decyzji w projekcie zaplanowano 435 instalacji fotowoltaicznych o mocy około 3,4 kWp, magazyny energii 5kWh dla mieszkańców, oraz magazyn wodorowy na terenie Gminy Jawornik Polski.

Wniosek złożono w dniu 28 marca 2024 r.

W chwili obecnej wniosek jest w trakcie oceny, według informacji z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, konkurs zostanie ostatecznie rozstrzygnięty w miesiącu listopad 2024.