You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 156

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 156

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 156
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:42 dnia 21.06.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/2

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: brzozowski(75), dębicki(69), jasielski(87), kolbuszowski(69), Krosno(79), krośnieński(87), leżajski(69), łańcucki(69), mielecki(68), niżański(72), przeworski(71), ropczycko-sędziszowski(71), rzeszowski(70), Rzeszów(70), stalowowolski(72), strzyżowski(76), Tarnobrzeg(71), tarnobrzeski(71)
Ważność od godz. 21:00 dnia 21.06.2024 do godz. 08:00 dnia 22.06.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 podkarpackie (18 powiatów) od 21:00/21.06 do 08:00/22.06.2024 deszcz 40 mm, porywy 90 km/h, grad. Dotyczy powiatów: brzozowski, dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (18 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach
Uwagi Ze względu na dynamiczną sytuację stopień ostrzeżenia może ulec zmianie.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(92), jarosławski(72), leski(91), lubaczowski(70), przemyski(71), Przemyśl(70), sanocki(90)
Ważność od godz. 22:00 dnia 21.06.2024 do godz. 08:00 dnia 22.06.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 podkarpackie (7 powiatów) od 22:00/21.06 do 08:00/22.06.2024 deszcz 35 mm, porywy 85 km/h, grad. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jarosławski, leski, lubaczowski, przemyski, Przemyśl i sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach  Uwagi Ze względu na dynamiczną sytuację stopień ostrzeżenia może ulec zmianie.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.