You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 157

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 157

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 157
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:50 dnia 21.06.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu
)
powiaty: bieszczadzki(93), brzozowski(76), jarosławski(73), leski(92), leżajski(70), lubaczowski(71), łańcucki(70), przemyski(72), Przemyśl(71), przeworski(72), rzeszowski(71), Rzeszów(71), sanocki(91)
Ważność od godz. 12:00 dnia 22.06.2024 do godz. 18:00 dnia 22.06.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień do 31°C.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 podkarpackie (13 powiatów) od 12:00/22.06 do 18:00/22.06.2024 temp. maks 31 st. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, Przemyśl, przeworski, rzeszowski, Rzeszów i sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (13 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(92), jarosławski(72), leski(91), lubaczowski(70), przemyski(71), Przemyśl(70), sanocki(90)
Ważność od godz. 22:00 dnia 21.06.2024 do godz. 08:00 dnia 22.06.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 podkarpackie (7 powiatów) od 22:00/21.06 do 08:00/22.06.2024 deszcz 35 mm, porywy 85 km/h, grad. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jarosławski, leski, lubaczowski, przemyski, Przemyśl i sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
Uwagi Ze względu na dynamiczną sytuację stopień ostrzeżenia może ulec zmianie.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: brzozowski(75), dębicki(69), jasielski(87), kolbuszowski(69), Krosno(79), krośnieński(87), leżajski(69), łańcucki(69), mielecki(68), niżański(72), przeworski(71), ropczycko-sędziszowski(71), rzeszowski(70), Rzeszów(70), stalowowolski(72), strzyżowski(76), Tarnobrzeg(71), tarnobrzeski(71)
Ważność od godz. 21:00 dnia 21.06.2024 do godz. 08:00 dnia 22.06.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 podkarpackie (18 powiatów) od 21:00/21.06 do 08:00/22.06.2024 deszcz 40 mm, porywy 90 km/h, grad. Dotyczy powiatów: brzozowski, dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (18 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach
Uwagi Ze względu na dynamiczną sytuację stopień ostrzeżenia może ulec zmianie.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.