You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 170

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 170

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 170
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 09:56 dnia 27.06.2024

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/2 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: brzozowski(80), dębicki(72), mielecki(71), ropczycko-sędziszowski(74), strzyżowski(79)
Ważność od godz. 13:00 dnia 27.06.2024 do godz. 23:00 dnia 27.06.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 podkarpackie (5 powiatów) od 13:00/27.06 do
23:00/27.06.2024 deszcz 50 mm, porywy 70 km/h, grad. Dotyczy powiatów: brzozowski, dębicki, mielecki, ropczycko-sędziszowski i strzyżowski.
RSO Woj. podkarpackie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach
Uwagi Zmiana dotyczy podniesienia stopnia ostrzeżenia ze względu na wyższe wartości
prognozowanego opadu.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(98), jasielski(92), Krosno(84), krośnieński(92), leski(97), sanocki(96)
Ważność od godz. 11:00 dnia 27.06.2024 do godz. 23:00 dnia 27.06.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 podkarpackie (6 powiatów) od 11:00/27.06 do 23:00/27.06.2024 deszcz 50 mm, porywy 70 km/h, grad. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: kolbuszowski(72), przemyski(76), Przemyśl(75), rzeszowski(74), Rzeszów(74), Tarnobrzeg(74), tarnobrzeski(74)
Ważność od godz. 11:00 dnia 27.06.2024 do godz. 23:00 dnia 27.06.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 podkarpackie (7 powiatów) od 11:00/27.06 do 23:00/27.06.2024 deszcz 35 mm, porywy 70 km/h, grad. Dotyczy powiatów: kolbuszowski, przemyski, Przemyśl, rzeszowski, Rzeszów, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: brzozowski(79), jarosławski(76), leżajski(72), lubaczowski(74), łańcucki(72), przemyski(75), Przemyśl(74),  przeworski(74), strzyżowski(78)
Ważność od godz. 11:00 dnia 27.06.2024 do godz. 20:00 dnia 28.06.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 21°C.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 podkarpackie (9 powiatów) od 11:00/27.06 do
20:00/28.06.2024 temp. maks 29-33st.C, temp min 17-21st.C. Dotyczy powiatów: brzozowski, jarosławski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, Przemyśl, przeworski i strzyżowski.
RSO Woj. podkarpackie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: dębicki(71), kolbuszowski(71), mielecki(70), niżański(74), ropczycko-sędziszowski(73), rzeszowski(73), Rzeszów(73), stalowowolski(74), Tarnobrzeg(73), tarnobrzeski(73)
Ważność od godz. 12:30 dnia 26.06.2024 do godz. 20:00 dnia 28.06.2024
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura
minimalna w nocy od 18°C do 20°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 podkarpackie (10 powiatów) od 12:30/26.06 do
20:00/28.06.2024 temp. maks 33 st, temp min 18 st. Dotyczy powiatów: dębicki, kolbuszowski,
mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, Tarnobrzeg i
tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (10 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(97), jasielski(91), Krosno(83), krośnieński(91), leski(96), sanocki(95)
Ważność od godz. 12:30 dnia 27.06.2024 do godz. 20:00 dnia 28.06.2024
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy około 14°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 podkarpackie (6 powiatów) od 12:30/27.06 do 20:00/28.06.2024 temp. maks 28-31st.C, temp. min ok.14st.C. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach
Uwagi Ostrzeżenie może być kontynuowane.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.