You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 189

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 189

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 189
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 08:49 dnia 04.07.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: bieszczadzki(106), brzozowski(86), dębicki(78), jarosławski(82), jasielski(98), kolbuszowski(77), Krosno(90), krośnieński(98), leski(105), łańcucki(78), mielecki(76), przemyski(82), Przemyśl(81), przeworski(80), ropczycko-sędziszowski(80), rzeszowski(80), Rzeszów(80), sanocki(103), strzyżowski(85)
Ważność od godz. 14:00 dnia 04.07.2024 do godz. 22:00 dnia 04.07.2024
Prawdopodobieństwo 75%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru około 65 km/h. Lokalnie możliwy grad.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 podkarpackie (19 powiatów) od 14:00/04.07 do 22:00/04.07.2024 deszcz 20 mm, porywy 65 km/h, grad. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, łańcucki, mielecki, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki i strzyżowski.
RSO Woj. podkarpackie (19 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.