You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 197

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 197

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 197
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:46 dnia 08.07.2024

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(108), jasielski(100), Krosno(92), krośnieński(100), leski(107), sanocki(105)
Ważność od godz. 12:00 dnia 08.07.2024 do godz. 21:00 dnia 08.07.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30
mm do 40 mm, lokalnie do 55 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 podkarpackie (6 powiatów) od 12:00/08.07 do
21:00/08.07.2024 deszcz 55 mm, porywy 80 km/h, grad. Dotyczy powiatów: bieszczadzki,
jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: brzozowski(88), dębicki(81), jarosławski(85), lubaczowski(82), łańcucki(81), przemyski(85), Przemyśl(84), przeworski(83), ropczycko-sędziszowski(83), rzeszowski(83), Rzeszów(83), strzyżowski(88)
Ważność od godz. 12:00 dnia 08.07.2024 do godz. 21:00 dnia 08.07.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 podkarpackie (12 powiatów) od 12:00/08.07 do 21:00/08.07.2024 deszcz 35 mm, porywy 70 km/h, grad. Dotyczy powiatów: brzozowski, dębicki, jarosławski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, Przemyśl, przeworski,
ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów i strzyżowski.
RSO Woj. podkarpackie (12 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.