You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 205

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 205

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 205
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:16 dnia 11.07.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/3
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: bieszczadzki(111), brzozowski(91), jarosławski(87), leski(110), leżajski(82), lubaczowski(85), łańcucki(83), przemyski(88), Przemyśl(87), przeworski(85), rzeszowski(85), Rzeszów(85), sanocki(108)
Ważność od godz. 13:00 dnia 11.07.2024 do godz. 21:00 dnia 11.07.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 60 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Lokalnie grad.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/3 podkarpackie (13 powiatów) od 13:00/11.07 do 21:00/11.07.2024 deszcz 60 mm, porywy 120 km/h, grad. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, Przemyśl, przeworski, rzeszowski, Rzeszów i sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (13 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia o burzach
Uwagi Ze względu na dynamiczną sytuację pogodową stopień ostrzeżenia może zostać zmieniony

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: brzozowski(89), dębicki(82), jarosławski(86), jasielski(101), kolbuszowski(81), Krosno(93), krośnieński(101), leżajski(81), lubaczowski(83), łańcucki(82), mielecki(80), niżański(82), przemyski(86), Przemyśl(85), przeworski(84), ropczycko-sędziszowski(84), rzeszowski(84), Rzeszów(84), stalowowolski(82), strzyżowski(89), Tarnobrzeg(82), tarnobrzeski(82)
Ważność od godz. 11:30 dnia 09.07.2024 do godz. 20:30 dnia 13.07.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek i środę 09-10.07 od 28°C do 31°C, w kolejne dni od 32°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 23°C.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 podkarpackie (22 powiatów) od 11:30/09.07 do 20:30/13.07.2024 temp. maks 28-32st, okr. 33-35st, temp min 17-23st. Dotyczy powiatów: brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (22 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Możliwość podniesienia stopnia zagrożenia. Ostrzeżenie może być kontynuowane
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.