KONSULTACJE - PRZYWRÓCENIE PRAW MIEJSKICH MIEJSCOWOŚCI JAWORNIK POLSKI

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przywrócenia miejscowości Jawornik Polski statusu miasta. W konsultacjach może wziąć udział mieszkaniec gminy Jawornik Polski . W konsultacjach można uczestniczyć tylko raz. Konsultacje przeprowadzane są w formie badania opinii mieszkańców poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej.

1. Wzór ankiety dostępny jest:
a) na stronie internetowej https://gminajawornikpolski.pl/
b) w siedzibie Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim
c) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim,
d) w Szkole Podstawowej w Jaworniku Polskim,
e) w Zespole Szkół i Placówek w Manasterzu,
f) w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucisku Jawornickim,
g) w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Hadlach Szklarskich,.

Wypełnianą ankietę należy złożyć w jeden z poniższych sposobów:
1) w postaci skanu na adres: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl
2) do skrzynki podawczej z napisem „konsultacje” znajdującej się :
     a) w siedzibie Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim,
     b) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim,
     c) w Szkole Podstawowej w Jaworniku Polskim,
    d) w Zespole Szkół i Placówek w Manasterzu,
    e) w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucisku Jawornickim,
    f) w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Hadlach Szklarskich,

3) przesłać listem na adres: Urząd Gminy w Jaworniku Polskim, 37-232 Jawornik Polski 30.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach w terminie do 15.02.2023r.