Rada Miejska

Skład Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim

Makarski Marek
Przewodniczący Rady Miejskiej

Dubas Adam
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Pieniążek Andrzej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bury Tadeusz

Chohura Jan

Gomułka Czesław

Gomółka Marek

Homik Adam

Jurkiewicz Joanna

Kądziołka Bogusław

Koba Tomasz

Kuźniar Grzegorz

Pieniądz Tadeusz

Szmulik Wacław

Warchoł Anna

Komisje Rady Miejskiej

Gomółka Marek
Przewodniczący

Bury Tadeusz

Pieniądz Tadeusz

Gomułka Czesław

Bury Tadeusz

Kądziołka Bogusław

Homik Adam

Szmulik Wacław

Gomułka Czesław

Dubas Adam

Chohura Jan

Koba Tomasz

Kuźniar Grzegorz

Pieniądz Tadeusz

Jurkiewicz Joanna

Dubas Adam

Pieniążek Andrzej

Warchoł Anna