Urząd Gminy

Urząd Mista i Gminy w Jaworniku Polskim
37-232 Jawornik Polski 30

Sekretariat Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim


Ewa Kądziołka

16 651 40 14 wew. 22
pokój nr 1

Centrala urzędu:

(0 pref 16) 651-40-14

(0 pref 16) 651-40-40

(0 pref 16) 651-40-73

(0 prefix 16) 651-40-47 - fax

Bank Spółdzielczy w Przeworsku - Oddział w Jaworniku Polskim

Nr rachunku bankowego: 41 9106 1018 2004 1000 0026 0003

Uwaga: wpłaty z tytułu opłaty śmieciowej należy dokonywać na indywidualny numer konta otrzymany w informacji, dostarczonej do poszczególnych mieszkańców, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NIP Urzędu Gminy:

NIP: 794 12 50 879

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy:

Poniedziałek 8:00 - 14:30
Wtorek 8:00 - 16:30
Środa 8:00 - 14:30
Czwartek 8:00 - 14:30
Piątek 8:00 - 13:30

Uwaga:
- we wtorki w godzinach 14:30 - 15:00 następuje przerwa w pracy kasy w celu odprowadzenia gotówki do banku
- faktury których termin płatności upłynął lub upływa w danym dniu nie będą przyjmowane po godzinie 14:30

Wójt Gminy

Stanisław Petynia

pokój nr 1

16 651 40 14 wew. 21

Sekretarz

pokój nr 1

Agnieszka Czapla

16 651-40-14 wew. 23

Skarbnik Gminy

Izabela Kuchcińska - Kasznia

Skarbnik Gminy Jawornik Polski

16 651-40-14 wew. 28
lub
16 888 99 28

pokój nr 6a

Geodezja /Inwestycje

pokój nr 2

16 651-40-14 wew. 27
lub 16 888 99 27

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Makarski

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sala Narad Urzędu Gminy

radagminy@jawornikpolski.itl.pl

Inwestycje / Zamówienia publiczne/ Informatyk
Kasa

Agnieszka Żelisko

parter

16 888 99 34

Księgowość

pokój nr 6

pokój nr 7


Agnieszka Inglot

16 888 99 30

a.inglot@jawornikpolski.itl.pl

Kadry / Oświata / Informatyk / Obrona Cywilna
Urząd Stanu Cywilnego

Katarzyna Makarska - Zastępca Kierownika

Agnieszka Inglot - Zastępca Kierownika

Beata Bielańska - Zastępca Kierownika

pokój nr 9

16 888 99 32

Ochrona Środowiska / Odpady / Podatki - (Parter Budynku)

Karolina Bury


Ewelina Szeremeta-Łach

Podatki


Ochrona Środowiska

16 888 99 35