Władze Gminy

Władze Miasta i Gminy Jawornik Polski

mgr Stanisław Petynia
Burmistrz

16 651 40 04
16 651 40 14

mgr Agnieszka Czapla
Sekretarz Miasta i Gminy

16 651 40 04
16 651 40 14 wew. 23

mgr Izabela
Kuchcińska-Kasznia
Skarbnik Miasta i Gminy

16 651 40 04
16 651 40 14 wew. 28