Władze gminy

Skład Rady Gminy Jawornik Polski

mgr Stanisław Petynia
Wójt Gminy

16 651 40 04
16 651 40 14

mgr Agnieszka Czapla
Sekretarz Gminy

16 651 40 04
16 651 40 14 wew. 23

mgr. Izabela
Kuchcińska-Kasznia
Skarbnik Gminy

16 651 40 04
16 651 40 14 wew. 28