Szanowni Państwo!

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022-2030. 

Obecnie realizujemy badanie diagnozujące sytuację na terenie dziewięciu gmin wchodzących w skład Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. A są to gminy: Dynów, Nozdrzec, Krzywcza, Dydnia, Błażowa, Hyżne, Jawornik Polski, miasto Dynów oraz miasto i gmina Dubiecko.

Wyniki badania wykorzystane będą o opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla tych Gmin.

Proszę o poświęcenie chwili czasu i wypełnienie anonimowej ankiety znajdującej się poniżej, pod linkiem:

https://respublic.limesurvey.net/439677?lang=pl

 Ankietę należy wypełnić do dnia 22 sierpnia, do godziny 23:59.