Kluby sportowe

Klub Sportowy "ISKRA" działający przy GOK w Jaworniku Polskim

Gminny Ludowy Klub Sportowy "JAWOR"

Klub Sportowy "Manasterz" w Manasterzu