Raport o stanie gminy

Raport o Stanie Gminy 2020

Informacja dla mieszkańców Gminy Jawornik Polski w sprawie debaty nad Raportem o stanie Gminy Jawornik Polski w 2020 roku.

Na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 713 ze zm.) informujemy, że mieszkańcy zainteresowani udziałem w debacie powinni dokonać zgłoszenia do dnia 13 lipca 2021 roku do godziny 15.00 w budynku Urzędu Gminy – Sekretariat zgodnie zapisami art.28a ust.8 w/w ustawy pod warunkiem określonym w art. 28 a ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

Sesja Rady Gminy Jawornik Polski poświęcona przedstawieniu i debacie nad Raportem o stanie Gminy Jawornik Polski odbędzie się w dniu 14 lipca 2021 roku o godzinie 17:00 w budynku Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim – sala narad.