Aktualności

Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw na terenie Miasta i Gminy Jawornik Polski

Burmistrz Miasta i Gminy Jawornik Polski informuje o zarządzeniu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw na terenie Miasta i Gminy Jawornik Polski.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii dotyczących zmian

Konsultacje przeprowadza się w okresie od 05 czerwca 2024 r. do 19 czerwca 2024 r.

Wyrażenie woli mieszkańców nastąpi poprzez odpowiedź na pytanie: Czy jesteś za przyjęciem statutów sołectw?

Konsultacje z mieszkańcami przeprowadzone będą poprzez zebranie opinii mieszkańców na formularzu ankietowym udostępnionym:

na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Jawornik Polski https://gminajawornikpolski.pl/;

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Jawornik Polski https://jawornikpolski.itl.pl/bip;

w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jawornik Polski, ul. Rynek 30, 37-232 Jawornik Polski.

Wypełniony i podpisany formularz ankiety należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Jawornik Polski w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca 2024 r. w następujący sposób:

  • przesłać w formie podpisanego skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl;

  • przesłać w formie papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy Jawornik Polski, ul. Rynek 30, 37-232 Jawornik Polski (rozpatrywane będą tylko te ankiety, które zostaną nadane w placówce pocztowej do dnia 19.06.2024 r.);

  • dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jawornik Polski, ul. Rynek 30, 37-232 Jawornik Polski

 

Burmistrz Miasta i Gminy Jawornik Polski

Łukasz Kawaliło

 

Więcej informacji na BIP Urzędu Miasta i Gminy w Jaworniku Polskim pod adresem: https://jawornikpolski.itl.pl/bip/

 

Załączniki oraz wszelkie informacje dostępne na BIP > Prawo lokalne -> Konsultacje społeczne -> Konsultacje społeczne dotyczące zmian statutów sołectw na terenie Miasta i Gminy Jawornik Polski

Ostrzeżenia meteorologiczne
Marek Jamrozik

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 117

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut BadawczyBiuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14tel: 12-6398150, fax: 12-4251973email: meteo.krakow@imgw.plwww: www.imgw.pl

Czytaj więcej »
Ostrzeżenia meteorologiczne
Marek Jamrozik

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 114

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut BadawczyBiuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14tel: 12-6398150, fax: 12-4251973email: meteo.krakow@imgw.plwww: www.imgw.pl

Czytaj więcej »
Ostrzeżenia meteorologiczne
Marek Jamrozik

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 113

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut BadawczyBiuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14tel: 12-6398150, fax: 12-4251973email: meteo.krakow@imgw.plwww: www.imgw.pl

Czytaj więcej »