Rada Miejska

Skład Rady Miejskiej w Jaworniku Polskim

Pinkowicz Krzysztof
Przewodniczący Rady Miejskiej

Marciak Krzysztof
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Cynk-Bielec Elżbieta
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Dubas Adam

Dulkiewicz Krzysztof

Dzik Jan

Gomółka Marek

Gomułka Czesław

Jurkiewicz Joanna

Kądziołka Marcin

Kolano Przemysław

Makarski Marek

Szmulik Wacław

Szpindor Marek

Warchoł Anna

Komisje Rady Miejskiej

Marek Szpindor
Przewodniczący

Adam Dubas

Jan Dzik

Marcin Kądziołka

Marcin Kądziołka
Przewodniczący

Wacław Szmulik

Jan Dzik

Marek Makarski

Anna Warchoł
Przewodnicząca

Elżbieta Cynk-Bielec

Joanna Jurkiewicz

Przemysław Kolano

Krzysztof Dulkiewicz
Przewodniczący

Marek Szpindor

Czesław Gomułka

Marek Gomółka

Przemysław Kolano
Przewodniczący

Krzysztof Marciak

Marek Gomółka

Marek Makarski