Władze Miasta i Gminy

Władze Miasta i Gminy Jawornik Polski

mgr lic. Łukasz Kawaliło
Burmistrz Miasta i Gminy

16 651 40 04
16 651 40 14

mgr Agnieszka Czapla
Sekretarz Miasta i Gminy
Zastępca Burmistrza

16 651 40 04
16 651 40 14 wew. 23

mgr Izabela Kuchcińska-Kasznia
Skarbnik Miasta i Gminy


16 651 40 04
16 651 40 14 wew. 28