Zespoły artystyczne

Zespół Śpiewaczy „Jawor”

Zespół śpiewaczy Jawor swoją działalność na terenie Gminy Jawornik Polski rozpoczął w 1999 roku.

Od początku założenia kierownikiem był pan Jan Jamrozik, później pan Jan Król, a obecnie pani Marta Pelc. Zespół spotyka się w każdy wtorek w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaworniku Polskim gdzie ma swoją siedzibę. Od początku istnienia zespołu „Jawor” przewodniczącą była pani Maria Makarska, w chwili obecnej funkcję tą pełni pani Teresa Kolano. Członkami zespołu śpiewaczego „Jawor” są: Marta Pelc, Krystyna Łysiak, Marian Łysiak, Helena Żak, Eugenia Winiarz, Krystyna Łysiak, Eugeniusz Świst, Maria Makarska, Lucyna Popek, Ksawery Wójcik, Danuta Kądziołka, Halina Bury, Teresa Kolano, Anna Jamrozik i Krystyna Gósz.

Zespół występuje w regionalnych strojach ludowych. W repertuarze mają piosenki

i przyśpiewki o charakterze folklorystycznym i biesiadnym. Swoimi występami uświetniają każdą uroczystość kulturalno – rozrywkową na terenie gminy, a także biorą udział w różnych przeglądach i konkursach, zdobywając nagrody

Swoimi występami uświetniają każdą uroczystość kulturalno – rozrywkową na terenie gminy, a także biorą udział w różnych przeglądach i konkursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia:

Zespół Ludowy "Niezapominajka"

Zespół Ludowy „Niezapominajka” działa od 2003 roku. Myśl utworzenia zrodziła się na spotkaniu opłatkowym zorganizowanym dla seniorów przez Urząd Gminy w Jaworniku Polskim. Grupa osób wykazujących zdolności i zainteresowania muzyczne przygotowała pod kierunkiem Jana Jamrozika występ artystyczny. Udany pierwszy koncert zachęcił i zmotywował jego uczestników do utworzenia stałego zespołu.

Początkowo śpiewano przy akompaniamencie akordeonu, na którym przygrywał Jan Jamrozik. Z czasem pozyskiwano nowych muzykantów: Artur Budnik – saksofon, Adam Sowa – perkusja, Feliks Kowal – skrzypce.

W roku 2005 włączył się do zespołu Jan Wąsacz – akordeon i od tej pory Jan Jamrozik podjął grę na skrzypcach. Najmłodszymi członkami zespołu są: Karol Warchoł – akordeon i Paweł Żaczek – kontrabas.

Należy nadmienić, że część wykonywanych utworów jest autorstwa Cecylii i Jana Jamrozików.

Stroje ludowe udostępniła „Niezapominajce” pani Monika Majgier; założycielka Izby Regionalnej w Jaworniku Polskim.

Zespół systematycznie bierze udział w imprezach organizowanych na terenie gminy, takich jak: uroczystości państwowe, dożynki i inne imprezy okolicznościowe. Występuje też na konkursach i przeglądach na terenie powiatu np. Diecezjalne Dożynki w Przeworsku, Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy w Tryńczy, Festyn pod Platanem – Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych itp. „Niezapominajka” była też organizatorem kilku spotkań dla seniorów z terenu gminy.

Fundusze na zakup kontrabasu zostały pozyskane przez Paulinę Gwizdałę i Małgorzatę Kojder w ramach projektu unijnego.