Drodzy Mieszkańcy!

Jako partnerstwo Jarosławsko-Przeworskie rozpoczęliśmy prace nad diagnozą sytuacji społeczno- gospodarczo – przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miasta i Gminy Jarosław, Miasta Przeworsk, Gminy Przeworsk, Gminy Pawłosiów, Miasta i Gminy Kańczuga, Gminy Jawornik Polski  oraz Powiatu Przeworskiego.

Chcąc poznać potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności sporządziliśmy ankietę, która pomoże nam określić mocne i słabe strony zarówno partnerstwa jako całości jak i każdej gminy osobno.

Dlatego zapraszamy Państwa do wyrażenia swojej opinii o waszych gminach. Jak postrzegacie swoje miejsce zamieszkania? Gdzie korzystacie z takich usług jak przychodnia zdrowia, szkoły, przedszkola i urzędy? Gdzie szukacie miejsc do wypoczynku i rekreacji? Co chcielibyście zmienić w waszym lokalnym samorządzie?

Prosimy o wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8velvsrp

Badanie potrwa od 12 lipca do 10 sierpnia 2022 r.

Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione w formie zbiorczego raportu.

Państwa głos będzie ważny w naszej debacie o przyszłości naszych lokalnych samorządów, ale także całego partnerstwa. Dzięki zebranym opiniom możemy lepiej dostosować nasze działania realizowane lokalnie do realnych potrzeb mieszkańców.

Badanie odbywa się w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a operatorem badania jest Związek Miast Polskich.

Więcej o naszych wspólnych działaniach: https://bit.ly/CWDPlus