Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 115

Data i godzina wydania: 05.07.2022 - godz. 08:11

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 05.07.2022 do godz. 00:00 dnia 06.07.2022
Obszar: zlewnie Brenia, Wisłoki, Łęgu, Sanu, Wisłoka, Wieprza do ujścia Bystrzycy oraz Bugu do ujścia Uherki (lubelskie, podkarpackie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). 

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa