Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 134

Data i godzina wydania: 27.07.2022 - godz. 12:08

Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień: nie dotyczy

Ważność: od godz. 12:10 dnia 27.07.2022 do odwołania
Obszar: Wisłoka do ujścia Jasiołki, Ropa, Jasiołka (małopolskie, podkarpackie)
Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w zlewni Wisłoki do ujścia Jasiołki wraz z Ropą i Jasiołką spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.


Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%
Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).

Dyżurny synoptyk hydrolog: Barbara Olearczyk-Siwik