Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 141

Data i godzina wydania: 11.08.2022 - godz. 10:28

Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień: nie dotyczy

Ważność: od godz. 10:28 dnia 11.08.2022 do odwołania
Obszar: zlewnia Wisłoki od ujścia Jasiołki (małopolskie, podkarpackie)
Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w zlewni Wisłoki od ujścia Jasiołki, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%
Uwagi: Ostrzeżenia wydawane są w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa