Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 190

Data i godzina wydania: 12.07.2023 - godz. 07:26

Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień: nie dotyczy

Ważność: od godz. 07:27 dnia 12.07.2023 do odwołania
Obszar: zlewnia Łęgu i przyrzecze Wisły (podkarpackie)
Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody na obszarze zlewni Łęgu oraz przyrzecza Wisły spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%
Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).