Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 212

Data i godzina wydania: 03.10.2022 - godz. 08:31

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2

Ważność: od godz. 08:31 dnia 03.10.2022 do godz. 09:00 dnia 04.10.2022
Obszar: zlewnia Sanu do ujścia Osławy (wraz ze zlewnią Osławy) oraz Strwiąża (podkarpackie)
Przebieg: Występujące i prognozowane dalsze opady deszczu mogą powodować ponowne wzrosty poziomu wody, punktowo gwałtowne, do strefy wody wysokiej, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Zmiana dotyczy okresu obowiązywania Ostrzeżenia. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.


Dyżurny synoptyk hydrolog: Barbara Olearczyk-Siwik