Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 225

Data i godzina wydania: 22.12.2022 - godz. 10:30

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2

Ważność: od godz. 10:31 dnia 22.12.2022 do godz. 10:30 dnia 24.12.2022
Obszar: zlewnie: Wisłoki, Łęgu, Sanu, Wisłoka oraz Strwiąża (lubelskie, małopolskie, podkarpackie)
Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich. Punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie Hydrologiczne może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski