Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 326

Data i godzina wydania: 31.08.2023 - godz. 08:54

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 09:00 dnia 31.08.2023 do godz. 20:00 dnia 31.08.2023
Obszar: zlewnie Wisłoki do ujścia Jasiołki, Ropy, Jasiołki, Sanu do ujścia Wisłoka, Wisłoka do ujścia Stobnicy oraz zlewnia Strwiąża (podkarpackie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu (punktowo także burzowych), spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.