Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 367

Data i godzina wydania: 31.08.2023 - godz. 08:54

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 08:10 dnia 21.11.2023 do godz. 08:00 dnia 22.11.2023
Obszar: Rzeka Wisłoka od ujścia Jasiołki do ujścia (podkarpackie)
Przebieg: W wyniku spływu wód opadowych na Wisłoce (zwłaszcza w jej dolnym odcinku od ujścia Grabinki) spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Jednocześnie punktowo (zwłaszcza w górnym odcinku Wisłoki) może zostać przekroczony stan ostrzegawczy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie