Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 93

Data i godzina wydania: 28.06.2022 - godz. 09:51

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 15:00 dnia 28.06.2022 do godz. 00:00 dnia 29.06.2022
Obszar: Zlewnie Wisłoki, Łęgu, Wisłoka, Sanu po ujście Wiaru oraz jego lewostronnych dopływów (podkarpackie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). 

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa