Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:197

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 10:00 dnia 31.08.2021 do godz. 10:00 dnia 02.09.2021
Obszar: rzeka Wisła (podkarpackie)
Przebieg: Na skutek przemieszczania się kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany jest szybki wzrost poziomu wody. Spodziewane są przekroczenia stanów ostrzegawczych na odcinku od ujścia Wisłoki po ujście Sanu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa