Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Jawornik Polski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych