Szanowni Państwo!

W zakładce https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow znajdą Państwo informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. 

Jednocześnie informuję, że informacje te będą regularnie aktualizowanie o projekty i programy wsparcia uruchamiane m. in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.