INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY JAWORNIK POLSKI

Na podstawie Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej datę wyborów wyznaczono na niedzielę dnia 15 października 2023 r.

Zgodnie   z   kalendarzem   wyborczym,    który   jest   załącznikiem   do   w/w   postanowienia   do   dnia 15 września 2023 r. odbywa się zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zgłosić:

  • pełnomocnik wyborczy komitetu,
  • osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu,
  • indywidualnie – zgłoszenie

Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie w godzinach pracy Urzędu, tj.:

PONIEDZIAŁEK – 7:30 – 15.30

WTOREK –  7:30 – 17:00

ŚRODA  – 7:30 – 15:30

CZWARTEK – 7:30 – 15:30

PIĄTEK – 7:30 – 14:00

w pokoju nr 8 na I piętrze Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim, 37-232 Jawornik Polski 30

Ponadto informujemy, że w dniach:

  • 13 września 2023 (tj. środa) w godz. 14:00 – 15:30
  • 14 września 2023 r. (tj. czwartek) w godz. 14:00 – 15:30
  • 15 września 2023 (tj. piątek) w godz. 7:30-14:00 (w godzinach pracy urzędu – cały dzień)

zgłoszenia     kandydatów    na     członków     OKW     przyjmować     będzie     Urzędnik     Wyborczy     –  Pani Urszula Lech-Inglot

Zgłoszenia będą w tym terminie przyjmowane w pokoju nr 8 – na I piętrze Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim.

UWAGA:

Telefon, pod którym zainteresowani będą mogli uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych:

(16) 651 40 14  wew. 22 – Sekretariat urzędu