Informacje o realizacji programu "Czyste Powietrze" na terenie Miasta i Gminy Jawornik Polski

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 156

Liczba zawartych umów: 123

Liczba przedsięwzięć zrealizowanych: 47

Kwota wypłaconych dotacji: 1 389 291,67 zł