Kalendarz polowań zbiorowych koła łowieckiego

KALENDARZ POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁA ŁOWIECKIEGO

“SARENKA” W HARCIE

na sezon łowiecki 2021/2022

 KALENDARZ POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁA ŁOWIECKIEGO  

„SZARAK” w Kańczudze

na sezon łowiecki 2021/2022

HARMONOGRAMY DOSTĘPNE NA DOLE STRONY:
Uwagi:

1.    Każdy z członków Koła ma prawo zaprosić myśliwego (gościa) na polowanie zbiorowe po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Koła. Zgody będą wydawane każdorazowo na wniosek członka Koła na posiedzeniach Zarządu Koła.

2.    Członkowie koła mają obowiązek potwierdzić swój udział w polowaniu zbiorowym oraz udział zaproszonych gości najpóźniej na trzy dni przed planowanym polowaniem prowadzącemu polowanie.

3.    Na 3 dni przed planowanym terminem polowania zbiorowego w łowiskach objętych planowanym polowaniem zbiorowym obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania polowania indywidualnego.

4.    Gatunki zwierzyny przeznaczone do pozyskania mogą ulec zmianie w zależności od stopnia realizacji planu pozyskania.

5.    Udział w polowaniach zbiorowych dla stażystów jest obowiązkowy.

6.    W przypadku złych warunków atmosferycznych polowanie może zostać odwołane.