Rusza nabór wniosków do kolejnej edycji programu Działaj Lokalnie!

 

                Od 1 do 31 maja 2022 r. Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku przyjmuje wnioski o dotacje w ramach programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

                W tegorocznej edycji Programu “Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej

                Program adresowany jest do mających siedzibę na terenie powiatu leżajskiego oraz przeworskiego:

–              organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,

–              zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszeń zwykłych,

–              oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,

–              grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, dom kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostka samorządu terytorialnego, Lokalna Grupa Działania,

–              grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku.

 

Maksymalna kwota dotacji – 6 000 zł.

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: do 31 maja 2022 r., do godziny 23.59.

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wyłącznie za pomocą GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.system.dzialajlokalnie.pl

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE: 17.05.2022 r. o godz. 16.00, Muzeum Ziemi  Leżajskiej, ul. Mickiewicza 20A, Leżajsk. 

 

INDYWIDUALNE SPOTKANIA KONSULTACYJNE:

PPRZEWORSK: 24.05.2022 r. od godziny 15.00 do 18.00, siedziba Starostwa Powiatowego w Przeworsku, sala obrad na parterze, ul. Jagiellońska 10. Zachęcamy do wcześniejszego telefonicznego lub mailowego umówienia godziny.

LEŻAJSK:              w okresie naboru wniosków, siedziba Fundacji, ul. Targowa 9 w Leżajsku, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu daty oraz godziny.

 

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy do jego wcześniejszego skonsultowania drogą mailową lub telefoniczną.

 

 

Do pobrania Regulamin http://fundacja.lsr.pl/pliki/dl22/Regulamin_2022.pdf