e-Urząd Skarbowy to serwis na podatki.gov.pl, w którym klienci Krajowej Administracji Skarbowej

szybko, łatwo i kompleksowo załatwią swoje sprawy podatkowe, w dowolnym momencie i

z dowolnego urządzenia.

Dostępne usługi po zalogowaniu w e-Urzędzie Skarbowym to:

 • Twój e-PIT – zeznania podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38
 • mandaty – szczegółowe informacje dotyczące mandatów karnych z możliwością
 • zapłaty
 • e-mikrofirma – narzędzie do obsługi faktur krajowych, tworzenia ewidencji VAT oraz
 • generowania JPK_VAT i JPK_FA
 • mikrorachunek podatkowy – indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek
 • podatkowy, na który wpłacisz należne podatki
 • o płatności online – zapłata należności do urzędu
 • o pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty
 • o wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań
 • o czynny żal – zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego
 • o zawiadomienie ZAW – NR
 • o pismo ogólne do urzędu
 • o Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) (Nowość!)
 • o Zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek
 • na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU) (Nowość!)
 • o Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bez wizyty
w urzędzie skarbowym

Źródło: Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa Autor: Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa

Guzik z napisem e-Urząd Skarbowy, napis Nowa usługa, oznaczenia funduszy UE

·         W e-Urzędzie Skarbowym można złożyć wniosek i bezpłatnie otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W).

·         Warunkiem skorzystania z usługi jest udzielenie zgody na doręczenie elektroniczne.

·         Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny i doręczane na konto podatnika w e-US.

W e-Urzędzie Skarbowym można uzyskać zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu a teraz także o niezaleganiu w podatkach. Osoby korzystające z serwisu nie ponoszą kosztów opłaty skarbowej pobieranej od papierowo wydawanych zaświadczeń Muszą tylko wyrazić zgodę na doręczenie elektroniczne. Już ponad 112 tys. podatników zgodziło się na taką formę komunikacji z Krajową Administracją Skarbową – informuje szef KAS Bartosz Zbaraszczuk.

Zachęcamy do korzystania z e-US, to bardzo wygodny sposób na załatwianie różnych spraw podatkowych. Podatnik może otrzymać zaświadczenie elektroniczne nawet w ciągu kilku minut od złożenia wniosku – dodaje zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Jakie zaświadczenia można otrzymać elektronicznie

W e-Urzędzie Skarbowym wydawane są zaświadczenia:

·         o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU);

·         o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);

·         o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W).

Jak uzyskać zaświadczenie

Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego na podatki.gov.pl. Wyraź zgodę na doręczenie elektroniczne, a następnie uzupełnij i wyślij wniosek o wydanie zaświadczenia. Wydane zaświadczenie znajdziesz na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym, w zakładce „Dokumenty otrzymane”.

Nie drukuj zaświadczenia. Korzystaj wyłącznie z postaci elektronicznej, którą możesz zapisać na nośniku pamięci lub wysłać, np. e -mailem.

Dokument wydany w e-Urzędzie Skarbowym podpisany jest pieczęcią Szefa KAS lub podpisem elektronicznym przez osobę do tego upoważnioną. Zaświadczenie elektroniczne ma taką samą moc prawną jak dokument papierowy.