Konkurs plastyczny pt.: OZE w mojej miejscowości

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie: 

do pobrania:

 Załącznik nr 1 -Zgoda niepełnoletniego uczestnika konkursu

Załącznik nr 2 – Metryczka

Regulamin konkursu plastycznego OZE w mojej miejscowości