ZAKTUALIZOWANA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKANCÓW POWIATU PRZEWORSKIEGO Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2021.945 t.j. z dnia 2021.05.21) sporządza i aktualizuje starosta.     POBIERZ TUTAJ