Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie

Spotkania informacyjne
„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021- 2023"

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna informuje o otwarciu naboru wniosków w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023″. Celem projektu jest: zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych; zrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne; wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych; wzmocnienie potencjału trzeciego sektora.

W 2021 r. przewidziane zostały cztery ścieżki realizacji inicjatyw:

  • „Oddolne inicjatywy mieszkańców” (Ścieżka I);
  •  „Rozwój młodej organizacji” (Ścieżka II);
  • „Wygraj w tysiąca  czyli młodzież w działaniu” (Ścieżka III);
  • „Mikrodotacje branżowe” (Ścieżka IV).

 

Szczegółowe informacje związane z dotacjami zostaną przekazane w czasie spotkań informacyjnych oraz zawarte są w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na portalu: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl .