Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Kańczuga – Grabownica Starzeńska – rozwiązania sytuacyjne

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, iż w dniu 28.05.2021 r. została zawarta umowa nr 234/3052/243/WDT/15/2020/21 dotycząca wykonania usługi polegającej na wykonaniu projektu koncepcyjnego w ramach zadania pn.: „Opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku Kańczuga – Grabownica Starzeńska  – koncepcja”. Wykonawcą prac projektowych jest firma LPW Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice.

W ramach realizacji przedmiotowej umowy opracowywany jest projekt koncepcyjny dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 835 w podziale na 4 etapy. W ramach zadania niezostanie opracowywana dokumentacja projektowa (projekt budowlany) oraz nieuzyskiwane są żadne decyzje administracyjne umożliwiające realizację tej inwestycji. Poniżej przedstawiony jest orientacyjny podział na etapy: 
Etap I – Kańczuga – Hadle Kańczuckie 
Etap II – Hadle Szklarskie – Skrzyżowanie DW 835 i DW877 w m. Szklary
Etap III – Koniec obwodnicy Dynowa – Obarzym 
Etap IV – Obarzym – skrzyżowanie DW 835 i DW 886 w m. Grabownica Starzeńska

W maju 2022 r. Wykonawca prac koncepcyjnych zakończył opracowanie Projektu koncepcyjnego dla Etapu I przedmiotowego zadania. Projekt koncepcyjny poprzedza opracowanie właściwej dokumentacji projektowej i przedstawia wstępne rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 835. Na dalszym etapie przygotowania inwestycji do realizacji przyjęte założenia koncepcyjne zostaną zmodyfikowane i uszczegółowiane adekwatnie do ustalonych uwarunkowań terenowych, środowiskowych i geologicznych. Kolejne etapy projektu koncepcyjnego są w trakcie opracowywania i będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej tut. Zarządu.

Poniżej zamieszczono plany sytuacyjne będące częścią składową opracowanego Projektu koncepcyjnego dla Etapu I zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku Kańczuga – Grabownica Starzeńska – koncepcja”.

http://owncloud.pzdw.pl/owncloud/index.php/s/EZ8Kd1S9AwiTQkh