Podpisanie umowy na „Rewitalizację kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Jawornik Polski!

W dniu 10 sierpnia br. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Przeworskim, a firmą Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na realizację zadania pn. „Rewitalizacja kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”.

Zadanie to współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ze strony Powiatu umowę podpisali Bogusław Urban – Starosta Przeworski i Wiesław Bukowski – Członek Zarządu Powiatu Przeworskiego przy kontrasygnacie Anny Kowal – Skarbnika Powiatu Przeworskiego, a ze strony wykonawcy Wojciech Więckowski Prezes Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. Wartość robót objętych zawartą umowy wynosi 22 203 960 zł.

Badanie będzie prowadzone do 17 września 2021 roku.