Podziękowanie

Dziękujemy Panu Posłowi Kazimierzowi Gołojuchowi oraz Fundacji Semper Fidelis za podarowane produkty spożywcze dla uchodźców z Ukrainy przebywających w naszej gminie.