Zgłaszanie incydentów - Poradnik PRCyber-02

Poradnik PRCyber-02

Wprowadzenie Podmioty publiczne, które realizują zadania publiczne zależne od systemów informacyjnych, są częścią Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Ustawa, która weszła w życie 28 sierpnia 2018 roku, nakłada na nie obowiązek zgłaszania incydentów. Incydent w podmiocie publicznym – incydent, który powoduje lub może spowodować obniżenie jakości lub przerwanie realizacji zadania publicznego realizowanego przez podmiot publiczny, o których mowa w art. 4 pkt 7-15 ustawy o KSC