#SZCZEPIMYSIĘ

Tekst alternatywny: darmowe szczepienie przeciwko COVID-19 w dniu 18 Września 2021 roku w miejscowości Manasterz w godzinach od 8 do 13