Placówka Terenowa KRUS w Przeworsku Samodzielny Referat Prewencji Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego zaprasza do udziału w kursie e-learningowym dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy”