Pojedynek na strzelnicy w ZPP Hadle Szklarskie

            Wirtualna strzelnica „Pojedynek” na terenie ZPP Hadle Szklarskie utworzona została za kwotę około 220 000,- z czego 158 000,- zł to kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej. Strzelnica uruchomiona została od pierwszych dni 2023 roku i będzie czynna w godzinach pracy kompleksu rekreacyjno – sportowego „Dworska Przystań” w ZPP Hadle Szklarskie.

Strzelnica posiada możliwość prowadzenia strzelań w postaci statycznych i dynamicznych treningów dla ćwiczących o różnym stopniu zaawansowania – od ćwiczeń w obserwacji, przez strzelanie na celność i skupienie, do wykonania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania. Wyposażona jest w bezprzewodowe, laserowe repliki broni, czterech karabinków  i czterech pistoletów z funkcją wyzwalania strzału, imitację odgłosu i zjawiska odrzutu.

            Ponadto informujemy że zgodnie z zapisami konkursu ofert „Strzelnica w Powiecie 2022” istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania ze strzelnicy przez uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, oraz przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa. Zainteresowane podmioty zapraszamy do kontaktu w sprawie podpisania porozumienia.

Wszelkie informacje na temat korzystania z strzelnicy wirtualnej oraz rezerwacje dostępne są w recepcji kompleksu „Dworska Przystań”.

Serdecznie zapraszamy.