Świąteczny prezent dla Gminy Jawornik Polski – 956 876,00 zł

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Gmina Jawornik Polski pozyskała kwotę 956 876,00 zł. Na realizacje projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jawornik Polski”.

W ramach zadania 100 gospodarstw naszej gminy spełniających założone kryteria, otrzyma wsparcie w postaci sprzętu komputerowego, bezpłatnego dostępu do internetu oraz możliwość bezpłatnych szkoleń z zakresu korzystania z w/w sprzętu. Ponadto w ramach realizacji projektu zostanie zakupione 30 komputerów stacjonarnych dla Zespołu Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim oraz Zespołu Szkół nr 2 w Manasterzu. W ramach projektu Urząd Gminy przewiduje także 10 kompletów specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych.